NhatAnh2020

Chúc ace crypto VN 1 năm may mắn và nhiều thắng lợi với mã Dydx

BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
Dydx/usdt (12.9 giá hiện tại)
Entry giá hiện tại dca 10$ . Dừng lỗ dưới 9$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.