GameonVentures

EDO, H4, Đã hiệu chỉnh xong, chờ xác nhận mô hình 2 đỉnh

BINANCE:EDOBTC   None
Mô hình 2 đỉnh ( double top ) xuất hiện và tín hiệu bán ra đã xuất hiện. Để hoàn thiện mô hình cần BO điểm BO và đường neck line tại gía 1606. Cùng chờ đợi

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures