BINANCE:EDUUSDT   EDU / TetherUS
em vẽ mới học sơ sơ nên cân nhắc nhé, theo em thì đây là mô hình 3 đáy, cuối tháng liệu có lên nổi 2.3 ??

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.