Whale-D

NHẬN ĐỊNH EDU khung H1 7/7/2023

Giá lên
BINANCE:EDUUSDT   EDU / TetherUS
- EDU đang tiến về vùng hỗ trợ 0.61757, nếu ở có tín hiệu xác nhận từ chối giá và đảo chiều tăng trở lại . CANH LONG.
- Ở vùng này hạn chế SHort vì vị thế SHORT không được đẹp lắm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.