tantuong1803

EGLD Xu hướng tăng đã hết. chuẩn bị lại đợt giảm về đáy.

Giá xuống
BINANCEUS:EGLDUSD   EGLD / USD
EGLD Xu hướng tăng đã hết. chuẩn bị lại đợt giảm về đáy. đã chạm Keylevel. và không còn lực đẩy. Short hienj tại với tỷ RR 1/8