hiepvph

ELFBTC có dấu hiệu breakout đi lên,

Giá lên
BINANCE:ELFBTC   aelf / Bitcoin
ELFBTC có dấu hiệu breakout .
- Sau khi chạm kháng cự lần 3 phe Gấu ko thể đè giá xuống sâu hơn -> bò đang muốn đẩy giá lên cao hơn nữa .
- Nên giảm Volume thấp và nến tăng volume tăng
- Target line tím ~ 20%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.