kudangsung1201

Đồ thị ELFUSDT ngày 12.4.2019

Giá lên
HTX:ELFUSDT   Aelf / Tether USD
Đồ thị khung D trên chart USDT:
- Sau quá trình dài một năm 2018 downtrend, đường giá đã thoát khỏi đường xu hướng giảm MA89, mức tăng trường đạt 143% từ đáy 0.095 đến 0.23$.
- Hiện tại, giá quay lại test hỗ trợ mạnh, đây là vùng giá mua tốt cho mức tăng trưởng ước đạt max 87% trong 2 tháng.
- Kế hoạch giao dịch: Vùng mua, vùng bán và cắt lỗ thể hiện rõ bên trên.
- Các biến đồ thị sẽ được cập nhật dưới phần comment bên dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.