kudangsung1201

Đồ thị ELFUSDT ngày 12.4.2019

Giá lên
HUOBI:ELFUSDT   Aelf / Tether USD
Đồ thị khung D trên chart USDT:
- Sau quá trình dài một năm 2018 downtrend, đường giá đã thoát khỏi đường xu hướng giảm MA89, mức tăng trường đạt 143% từ đáy 0.095 đến 0.23$.
- Hiện tại, giá quay lại test hỗ trợ mạnh, đây là vùng giá mua tốt cho mức tăng trưởng ước đạt max 87% trong 2 tháng.
- Kế hoạch giao dịch: Vùng mua, vùng bán và cắt lỗ thể hiện rõ bên trên.
- Các biến đồ thị sẽ được cập nhật dưới phần comment bên dưới.