PhanDinhThai

ĐẾM SÓNG VÀ DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG CỦA ENG/BTC - BITTREX

Giá lên
PhanDinhThai Cập nhật   
BITTREX:ENGBTC   Enigma / Bitcoin
Đếm sóng của cặp ENG/BTC trên sàn bittrex theo đồ thị 4h, hướng đồ thị vừa có tín hiệu đảo chiều đổi sang xu hướng tăng.
Xu hướng ngắn hạn tôi nhìn thấy đường giá của ENG đang được khung trong tam giác tăng màu tím, được hình thành bởi sóng tăng 1(vàng) và sóng điều chỉnh 2 (vàng), đường giá đang trên đường hình thành sóng 3(vàng). Sóng 3 sẽ gồm 5 sóng tăng nhỏ (màu xanh lá cây.)
Cập nhật đường giá theo ngày. Nếu đường giá phá vỡ tam giác tăng màu tím theo hướng phá vỡ đường đáy dưới thì dự đoán trên sẽ không còn đúng nữa.
Bình luận:
Diễn biến giá của ENG trong thời gian vừa qua cho thấy rằng sóng 3 không phải là sóng mở rộng mà sóng 5 mới là sóng mở rộng.
Sóng 5 target là 52.7k satoshi.
Dừng lỗ khi giá giao dịch dưới đáy của sóng 4 (~30.3k satoshi)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.