VuManhVietTien

[CRYPTO] ENG/BTC cơ hội tăng 93%

Giá lên
BINANCE:ENGBTC   None
Đồng coin ENG vừa bật lên tại mức hỗ trợ quan trọng: 0.00009321.
Chờ mua entry tại: 0.00009712
Cắt lỗ stoploss tại: 0.00009147
Chốt lời take profit tại: 0.00015497 - 0.00018761.
Bình luận: Đã về entry mua khớp lệnh
Bình luận: Stoploss close