BINANCE:ENJBTC   Enjin Coin / Bitcoin
ENJBTC H4 Tăng

Giá đang trên EMA89 H1 và M15 cho thấy xu hướng tăng
H4 đã xuất hiện phân kỳ dương, MACD cắt đường tín hiệu đi lên
RSI vượt chỉ số 45,

Kết luận: ENJBTC H4 Các chỉ số đang ủng hộ xu hướng tăng
Có thể chờ mua khi vượt kháng cự Fibo retracement 0.5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.