Ryo_New

ENJUSDT 11/07/2021

Giá lên
Ryo_New Cập nhật   
BINANCE:ENJUSDT   Enjin Coin / TetherUS
Các yếu tố để có thể vô lệnh long ngắn hạn.
+ Hình thành mẫu hình 2 đáy.
+ Phá vỡ trend giảm.
+ Đang có sự dịch chuyển dòng tiền sang trend NFT.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.