BINANCE:ENJUSDT   Enjin Coin / TetherUS
PHÂN TÍCH
1. Khung 4h kết thúc điều chỉnh và tạo đáy tại vùng fibo 141.4
2. Vùng hỗ trợ 4h= Vùng cầu 4h= 1.25
3. Cản 4h tại 1.37
THỰC HÀNH
1. Vào lệnh nếu giá vượt cản 4h và test thành công tại đây. Mục tiêu 1.477

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.