Dieuhuong2611

Phân tích xu hướng ENJ/USDT - KHÓA 8 BASIC - EASYTRADING

BINANCE:ENJUSDT   Enjin Coin / TetherUS
Xin chào Cô Linh và Easy Trading Team,
Mình là Đoàn Thị Diệu Hương học viên K8 khóa BACS, xin phân tích ENJ/USDT theo dưới đây:

- Entry: 0.2383
- Take Profit: 5.307
- Stop loss: 0.1940

Nhìn vào chart (Khung 1D) ta nhận thấy ENJ/USDT đã breakout khỏi trendline giảm và cũng đã phá vỡ vùng kháng cự cứng, chấm dứt xu hướng giảm ở vùng 78% của Fibonanci truy hồi, sau đó giá đã vượt ATH cũ và đang chạm tới Target như chúng ta nhận định. Để có kế hoạch tiếp theo cho đồng ENJ/USDT sắp tới thì chúng ta cần chờ đạt Target hoặc tạo thành đỉnh mới.

Nếu ENJ/USDT đạt được Target như chúng ta nhận định thì lợi nhuận được tính từ Entry là: 122%

Cảm ơn Cô và Team đã đọc bài!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.