khoahuynh

26-07-2021: ENJ đã break đường trend giảm

BINANCE:ENJUSDT   Enjin Coin / TetherUS
Trên đồ thị H4 thì ENJUSDT đã bẻ gãy đường trend giảm. Kỳ vọng 1 nhịp giảm nhẹ test về vùng Demand hợp lưu cùng trendline để lên tàu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.