jayhovn

ENJin Coin

Giá lên
jayhovn Cập nhật   
BINANCE:ENJUSDT   Enjin Coin / TetherUS
Buy 2.5 ( 50% Lệnh )
TL 2.35
TP 2.7
Bình luận:
Đóng lệnh chờ điểm buy tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.