Yenkem90

ENJ phá vùng tích luỹ tam giác

Giá lên
BINANCE:ENJUSDT   Enjin Coin / TetherUS
ENJ phá vùng tích luỹ tam giác rồi, buy target min 2.1 nha anh em
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.