DatTong

EOS/ BTC, Dự đoán xu hướng trên H4

DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:EOSBTC   EOS / Bitcoin
28-06-2018
View EOSBTC
W1:
- Xu hướng đi xuống mạnh
- Giá đang test mức hỗ trợ tuần
D1:
- Cấu trúc thi trường: Downtrend
- Giá test cản cho cây nến đảo chiều tăng giá
--> MUA
H4:
- Tại mức hỗ trợ: Cho mô hình 2 đáy
--> Dự đoán giá sẽ đi lên
--> MUA
NẾU:
- Giá phá vỡ hỗ trợ và đi xuống--> Bán tiếp tục theo trend ngày

Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận:
Xuất hiện pinbar H4--> UP
Bình luận:
Bình luận:
Update!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.