EOS / BTC - Binance
Buy: 0.0005402 - 0.0005427
Sell: 0.0006094 - 0.0006215
P/s: Chia vốn vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%, Chúc các bạn sớm win kèo