EOS / BTC - Binance
Buy: 0.0008307 - 0.0008326
Sell: 0.0008712 - 0.0008735
P/s: Chia vốn để vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo