DatTong

EOS/BTC, Mua hồi!

Giá lên
BITFINEX:EOSBTC   EOS / Bitcoin
- Xu hướng chính là giảm giá.
Tuy nhiên, giá đã phá vỡ trendline và cho xu hướng đi lên--> Mua