VanTien288

chart EOS/BTC on binance

BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
khung 1D vẫn đang xu hướng tăng, đợi sóng 2 hồi về đường trendline và vùng hỗ trợ màu xanh tìm điểm mua vào, SL dưới 63xx, chốt lãi vùng màu đỏ, nếu vượt nâng SL để tối ưu lợi nhuận

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.