VanTien288

chart EOS/BTC on binance

BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
khung 1D vẫn đang xu hướng tăng, đợi sóng 2 hồi về đường trendline và vùng hỗ trợ màu xanh tìm điểm mua vào, SL dưới 63xx, chốt lãi vùng màu đỏ, nếu vượt nâng SL để tối ưu lợi nhuận