xuanhaimmoer

EOS/BTC - Liệu xu hướng giảm đã kết thúc ? - xuanhaimmoer

BITFINEX:EOSBTC   EOS / Bitcoin
Bài phân tích trên mình chỉ đơn thuần sử dụng MA và Fibonacci cùng với Pattern để vẽ.

Mong giúp được cộng đồng ít nhiều.

Mọi ý kiến phản hồi và bình luận các bạn comment bên dưới.

Good luck for all ! Hope you LIKE it !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.