LeTrongHoaiNam

EOS vẫn còn trong xu hướng tăng giá

BITFINEX:EOSBTC   EOS / Bitcoin
EOS dù giảm mạnh nhưng vẫn đang trong xu hướng tăng giá, mọi người chờ đợi cơ hội để mua vào nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.