BINANCE:EOSUSDT   EOS / TetherUS
Hiện tại Eos đã phá trend giảm và có lực mua lên.
Hỗ trợ 24h của EOS ở vùng 3.2.
Kì vọng 4.5 - 5.5$ trong sóng này.
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.