Thaiteamtrader

Cặp giao dịch #EOSUSDT muốn đột phá mới

Giá lên
OKX:EOSUSDT   EOS/Tether

EOSUSDT, Hiện tại, có một cơ hội tiềm năng để EOSUSDT có được thanh khoản mới từ khu vực 0,840. Theo Một đột phá trên mức 0,95 có thể kích hoạt một vị thế mua mới.
Dựa trên thông tin đã cung cấp, có vẻ như EOSUSDT đã được củng cố quanh khu vực 0,840, đây có thể được coi là khu vực thanh khoản nơi dự kiến ​​có các lệnh mua hoặc nhu cầu thị trường đáng kể. Mình theo dõi chặt chẽ khu vực này, tìm kiếm các dấu hiệu của áp lực mua gia tăng có thể dẫn đến sự bứt phá.

Nếu giá của EOSUSDT có thể vượt qua mức 0,95, thì đó sẽ được coi là một sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường. Đột phá này sẽ báo hiệu một cơ hội tiềm năng để bước vào một vị thế mua mới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.