nhucanhxd

EOS_SÓNG HỒI NGẮN HẠN VỀ VÙNG GIÁ 6.5$

Giá lên
BINANCE:EOSUSDT   EOS / TetherUS
Kết hợp lý thuyết Eliot và công cụ Fibonaci có thể thấy 1 sự kết hợp hoàn hảo cho thấy.
Khi xuất hiện sóng hồi: thì đỉnh 1, đỉnh 3 và đỉnh 5 của sóng Eliot sẽ trùng với những con số huyền thoại 0.236, 0.5 và 0.618 theo thứ tự.

Như vậy khi đã đạt đáy tại điểm 0.618, trường hợp giá quay đầu thì kịch bản bên trên có thể xảy ra => Giá của EOS sẽ có thể hồi về 6.5 là rất cao vào cuối tháng 7 này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.