TranHoaiNam2111

Mua EOSUSDT trung hạn

Giá lên
TranHoaiNam2111 Cập nhật   
BINANCE:EOSUSDT   EOS / TetherUS
Mua EOSUSDT
Entry: 5.00
Stop Loss: 4.70 (6.0%)
Take Profit 1: 5.85 (17.0%)
Take Profit 1: 8.90 (78.0%)
Cám ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi bài viết.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.