HaleyPhun

PTKT EOS NGÀY 17/06 - 4H

BINANCE:EOSUSDT   EOS / TetherUS
TT vượt qua đường trendline và có dấu hiệu đi xuống rõ ràng. Đợt sóng thứ 6 đã không còn được tiếp diễn

Newbie thử PTKT thôi !!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.