BlockInfo

EOS/Usdt

Giá lên
BINANCE:EOSUSDT   EOS / TetherUS
Eos sau khi test trend thành công hiện tại đã thiết lặp xu thế tăng ngắn hạn
Hỗ trợ 24h: 2.9$
Kì vọng : $3.9-$4.2
Chúc giao dịch thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.