BlockInfo

EOS/Usdt

Giá lên
BINANCE:EOSUSDT   EOS / TetherUS
Eos sau khi test trend thành công hiện tại đã thiết lặp xu thế tăng ngắn hạn
Hỗ trợ 24h: 2.9$
Kì vọng : $3.9-$4.2
Chúc giao dịch thành công