BINANCE:EOSUSDTPERP   EOS / TetherUS PERPETUAL FUTURES
EOS mình nhìn qua thì thấy Long con này ổn hơn BTC luôn. Plan của mình như chart, mọi người tham khảo nhé, SL dưới 2.5$.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.