SolomonCao

Chú ý kịch bản này

Giá xuống
BINANCE:EOSUSDTPERP   EOS / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Ưu tiên cho lệnh short khi giá phá vỡ mẫu hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.