kimkim11

ETC/BTC vẫn đang trong tren giảm

BITTREX:ETCBTC   Ethereum Classic / Bitcoin
ETC vẫn đang trên trend giảm về vùng tích lũy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.