BINGX:ETCUSDT.PS   ETHEREUM CLASSIC / TETHER Standard Futures
Canh nến m30 đóng qua mức 55.4176 thì có thể vào 1 lệnh buy, sl ở 54.72. TP ở mức 56.63
Nến ở chart m30 đang tạo thành 2 đình trên 1 đường thẳng, Chứng tỏ chỗ này đang có phê gấu lao vào đẩy xuống, nếu Bò có thể đóng dc nến trên mức 55.42 nghĩa là phe gấu đã thua,
Điều kiện ủng hộ: Đang ở vùng fibo hỗ trợ chu kỳ tăng giá tiếp tục. Xu huớng lớn vẫn đang tăng giá.
Lưu ý trường hợp bitcoin có biến động mạnh thì ko vào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.