xuanloi0612-louis-king

chờ đợi vùng giá đẹp để theo xu hướng mới bắt đầu

BINANCE:ETCUSDT   Ethereum Classic / TetherUS
chờ đợi là hạnh phúc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.