BINANCE:ETCUSDT   Ethereum Classic / TetherUS
Bắt ETC ở 14.2
TP1: 16.3
TP2: 19.6
TP3: 22.7
Quan điểm của mình khi phân tích ETC trên khung H4 trong 1 tháng tới.
Mọi PTKT chỉ là quan điểm cá nhân. không phải lời khuyên đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.