khoahuynh

11-08-2021: ETC chuẩn bị cho mức giá 80

BINANCE:ETCUSDT   Ethereum Classic / TetherUS
hiện tại trên H4 thì ETC đã phá gãy đường trend giảm rồi. Nếu giảm test về đường trend giảm này thì mua lên tới target 80.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.