Phamdong1969

ETC có thể điều chỉnh trong các ngày tới.

Giá xuống
BINANCE:ETCUSDT   Ethereum Classic / TetherUS
Sau khi tăng từ vùng 4$ lên 12$ ETC đã đuối sức.
MACD đã cắt xuống trên đồ thị 1D
RSI đã phân kỳ và đang cho xu hướng giảm
Mức hỗ trợ dài hạn của ETC là 8,2$ và 7,1$ tương ứng với fibo 0.5 và 0.618% của toàn bộ chu kỳ tăng trước!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.