TrieuV

Mặc cho thị trường tăng giảm, vẫn có thể kiếm lãi

Giá lên
FTX:ETHBEARUSD   3X Short Ethereum Token
ETHBEAR là 1 mã giống như lệnh Short, khi giá eth giảm thì giá bear eth sẽ tăng, tăng giảm sẽ dựa trên đòn bẩy x3 ở sàn FTX, ae có thể lên FTX mua vào mã ETHBEAR này nhé, dự kiến ETHBEAR sẽ có thể tăng từ 40-60% trong thời gian tới, mạnh tay mua vào. AI còn chưa rõ mã ETH BEAR này như nào mà thị trường giảm nó vẫn tăng để sinh lãi thì có thể lhe minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.