MINHTUONG17

ETHBTC vẫn trong xu hướng giảm dài hạn.

Giá lên
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Cặp ETHBTC hiện nay vẫn trong một tàm giác giảm mạnh.
Ở khung ngắn hạn đang có một xu hướng tăng, dựa vào hành vi giá trong vài ngày trước ta có mức kỳ vọng ở 07 và chờ tiếp tín hiệu khi giá chạm vào kháng cự lớn của xu hướng giảm.