LeTrongHoaiNam

Ethereum sẽ soán ngôi Bitcoin

Giá lên
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Khả năng cao thằng eth này sắp tăng rất mạnh, vì vitalik lúc nào cũng hoàn thiện ethereum này, không để măcj nó như thằng Bitcoin