xuhuongvang1

Sóng ETH/BTC

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Hiện tại con sóng của ETH/BTC đã về gần đến đích của nó - Khi chạm 0.023 ETH sẽ bùng phát mạnh mẽ
Bình luận:
Đang lên mạnh mẽ giá hiện tại 0.0322
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.