xuhuongvang1

Sóng ETH/BTC

Giá lên
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Hiện tại con sóng của ETH/BTC đã về gần đến đích của nó - Khi chạm 0.023 ETH sẽ bùng phát mạnh mẽ
Bình luận: Đang lên mạnh mẽ giá hiện tại 0.0322