Max0909

ETH/BTC: NEW ATH ???

Giá lên
Max0909 Cập nhật   
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
7H ngày mai khả năng ETH/BTC sẽ đóng trên line 0,078 . Target tiếp theo sẽ là vùng 0,1 và khả năng ETH/BTC sẽ có 1 ATH .Mong rằng lần này ETH sẽ lead sóng tăng tiếp theo !!!
Bình luận:
ETH HODLLLLLLLLLL!!!!!!!
Bình luận:
Vừa dạo qua tất cả các coin trên Binance thì thú thật vs ae quá nhiều đồ thị xấu , khả năng BTC ỉa 1 nhịp nữa cho bọn này về tiếp 1 nhịp nữa mới có thể đẹp đc
Bình luận:
DOM có khả năng tăng lên vùng 43 , trước khi hình thành xu hướng mới
Bình luận:
dự đoán BTC chuẩn nha , đôi khi ko làm gì trong thị trường cũng win r đó ae :V
Bình luận:
DOT/USDT mua 18-20-24 , về là mua , con này nhiều quỹ và cá con đu lắm nên bọn nó phải dìm nữa để cá con nhả hàng ra . Vẫn sẽ có 1 đợt tăng lại vùng 3x-4x , phá đỉnh 5x hay ko thì chịu :))))
Bình luận:
31% cho DOT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.