FTX:ETHPERP   Ethereum Perpetual Futures
^^ DONE CHART CŨ nhỉ anh chị.
Làm vòng LONG nhẹ nhàng lên 19x.
ETH cần giữ vững trên khu vực 18x đến hết 11h trưa mai thì sẽ khả quan hơn.
ETH chạy chart khá rõ hơn BTC .

Chúc anh chị tuần mới nhiều lợi nhuận nhé.