FTX:ETHPERP   Ethereum Perpetual Futures
^^ DONE CHART CŨ nhỉ anh chị.
Làm vòng LONG nhẹ nhàng lên 19x.
ETH cần giữ vững trên khu vực 18x đến hết 11h trưa mai thì sẽ khả quan hơn.
ETH chạy chart khá rõ hơn BTC.

Chúc anh chị tuần mới nhiều lợi nhuận nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.