Suka1708

ETHUSD Chạm vùng BUY ZONE.

Giá lên
Suka1708 Cập nhật   
FTX:ETHPERP   Ethereum Perpetual Futures
Vẫn chưa có gì thay đổi.
Đang là entry tốt cho P/L 1:3
*** Stoploss là bắt buộc nhé.

Chúc anh chị cuối tuần trading nhiều lợi nhuận.
Bình luận: Cắn Stoploss thì bỏ.
Anh chị nào còn LONG chưa thoát thì nên thoát. Chờ breakout rõ ràng vào không muộn nhé.
Thà mua cao còn hơn lỗ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.