Suka1708

ETHUSD ETHPERP

Giá lên
FTX:ETHPERP   Ethereum Perpetual Futures
Hiện đã breakout qua khỏi "price channel giảm" của nhiều ngày trước.
Cây pinbar dưới cũng thể hiện lực mua và vùng support tốt ở mốc 139.x
Anh chị cẩn thận không SHORT nữa.

Và xem xét LONG.
Stoploss dưới 140
Anh chị thấy sao? để lại nhận định cùng Suka nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.