XTBVietnam

Biểu đồ ngày 19.01.2021- Ethereum

BITKUB:ETHTHB   Ethereum / Baht Thái
Ethereum hiện đang giao dịch cao hơn 10% và là tiền điện tử hoạt động tốt nhất. Nhìn vào khung H4, chúng ta có thể thấy rằng giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự $1.335 và giao dịch trong một khoảng cách ấn tượng với mức cao nhất mọi thời đại từ năm 2018 (vùng $1.410). Theo phân tích kỹ thuật, miễn là giá vẫn trên mốc $1.335 nói trên, thì việc tiếp tục tăng có vẻ là điều dễ thấy. Các đường thoái lui Fibonacci của đợt điều chỉnh giảm gần nhất có thể được sử dụng để cố gắng xác định các mức kháng cự có thể có. Theo phương pháp này, mức kháng cự đầu tiên cần theo dõi có thể được tìm thấy vào khoảng $ 1,460 (mức thoái lui 127,2%).

Ethereum tăng 10% và đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại từ năm 2018 (vùng $ 1,410).