Suka1708

ETHUSD BITMEX chờ quan sát thêm.

Suka1708 Cập nhật   
BITMEX:ETHUSD   None

Đang được hỗ trợ tốt ở vùng 20x 197.
Và vẫn sideway vùng này đến 22x.
Đang quan sát nhiều kịch bản có thể sẽ xảy ra.
Chúng ta chờ quan sát thêm.
Anh chị thì thấy thế nào ạ?
Bình luận:
Hehe. Đang đi đúng 2 chiều nhỉ.
Về 214 212.xx rồi phi lên 220.xx anh chị đã có lợi nhuận dời SL và chốt dần ở 204.xx 206.xx.
Bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu nhé.
Bình luận:
Hehe. Đang đi đúng 2 chiều nhỉ.
Về 214 212.xx rồi phi lên 220.xx anh chị đã có lợi nhuận dời SL và chốt dần ở 220.xx 222 224.xx 228.xx.
Bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu nhé.
Bình luận:
Chart này chạm đúng 205.xx 😂😂😂

Chờ vòng lên nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.