HMCUONG

Xu hướng ETHUSD ngày 27/05/2019 H1

BITMEX:ETHUSD   None
Xu hướng hiện tại là tăng giá đã bứt khỏi vùng sideway, Trên biểu đồ D1, W1 giá lại 1 lần nữa test cản.
Chiến lược đợi pullback tại vùng 260, mục tiêu 280.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.