HMCUONG

Xu hướng ETHUSD ngày 23/05/2019 H1

BITMEX:ETHUSD   None
Giá đã breakout khỏi hộp trên, chiến lược ngày hôm qua đã dừng lỗ, sau khi xuống tới hộp dưới giá đã rút chân quay trở lại tạo thành Pinbar khá đẹp.
Chiến lược mua ngay vùng 240 đến 244, Stoploss 235, takeprofit 1 250, TP 2 275.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.