Suka1708

ETHUSD trước giờ BAKKT

Giá lên
Suka1708 Cập nhật   
BITMEX:ETHUSD   None
Như đã cập nhập hôm qua, ETH đang đi đúng như dự định của SUKA và chạm hộp ở cùng 208.xx 209.
Mình đã chốt SHORT 100% và bắt đầu MUA dần, rải xuống dưới.
***Stoploss là bắt buộc anh chị lưu ý nhé.

Bình luận:
Leo nhẹ 211 rồi.
🥳🥳🥳
Bình luận:
Đi căng đét, quét râu 207.xx rồi lên 211.
Đang lời 4$ rồi. 🥳🥳🥳
Bình luận:
ETH dù đang có lợi nhuận và đã chốt một phần anh chị có thể dời SL lên hộp tránh dominance nhả, có quay lại cắn SL thì vẫn có lợi nhuận.
Hạn chế tối đa rủi ro.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.